Bản quyền

Những bài viết của thuthuatjb.com được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Quy định về chia sẻ bài viết

  1. Chúng tôi giữ toàn quyền về bài viết được đăng trên thuthuatjb.com và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài viết.
  2. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn gỡ bỏ hoàn toàn bài viết nếu phát hiện ra bài viết của chúng tôi được xuất bản tại nơi khác.
  3. Bạn không được phép phát hành lại bài viết của chúng tôi với mục đích thương mại dưới mọi hình thức.

Chúng tôi hoàn toàn không muốn khiếu nại bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào nếu như chấp hành đúng quy định này. Chính vì thế rất mong những cá nhân hay tổ chức hãy hiểu thiện chí của chúng tôi.

Back to top button
Close

Phát hiện trình chặn quảng cáo

ThuthuatJB sử dụng quảng cáo từ Google để duy trì hệ thống của chúng tôi. Nếu bạn muốn ThuthuatJB tiếp tục tồn tại hãy tắt trình chặn quảng cáo hoặc đưa https://thuthuatjb.com vào danh sánh trắng của trình chặn quảng cáo. Cảm ơn bạn!