Điều Khoản

Tất cả các bài viết, thông tin đều được tác giả tự viết hoặc biên dịch lại từ các trang web nước ngoài uy tín, một số bài viết từ nguồn đặc biệt thì sẽ được dẫn nguồn cuối bài viết.

Trong các bài viết, sẽ có những liên kết với các trang web khác. Các liên kết này đã được chúng tôi xem xét, đọc và kiểm trã kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cung cấp cho các bạn nội dung với chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, sau một thời gian thì các liên kết này có thể bị mất đi, hoặc nội dung bị thay đổi bởi bên thứ ba, nằm ngoài sự kiểm soát của tác giả. Trong những trường hợp đó, rất mong nhận được sự thông báo của các bạn để chúng tôi điều chỉnh, đảm bảo chất lượng nội dung chính xác.

Các thông tin được lưu lại bao gồm trình duyệt bạn đang sử dụng, địa chỉ IP, loại trình duyệt, thói quen tìm kiếm, hành vi sử dụng, cookies, lịch sử duyệt web, thông tin địa chỉ email, tên tuổi v.v. sẽ hoàn toàn được giữ kín. Các thông tin này được bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối và không chia sẻ với bất kì bên thứ ba nào khác.

Xem Chính sách bảo mật

Quyền sở hữu trí tuệ

Chủ quyền: Chúng tôi có toàn bộ quyền về dịch vụ và nội dung trang web này.

TTJB BOX là một ứng dụng phát triển riêng bởi chúng tôi. Bạn không được sao chép giao diện, lấy link tải ứng dụng hoặc bất cứ thành phần nào trong ứng dụng này nếu chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Xem Quy định về chia sẻ bài viết và Bản quyền của Thủ Thuật JB 

Các liên kết

Trang web này có thể chứa những liên kết đến trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi). Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, các qui định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Chúng tôi cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thậ̣n trọng và hãy đọc kỹ các qui định chung và qui định riêng của mỗi trang web mà bạn ghé thăm.

Loại trừ trách nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

  • Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó).
  • Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web.
  • Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó.
  • Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi.
  • Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba.
  • Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.
  • Jailbreak là một hành động không an toàn và có thể gây lỗi hoặc hỏng thiết bị của bạn khi thực hiện sai. TTJB không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với các thiết bị của bạn.

Quyền về chia sẻ nội dung

  • Những cá nhân hoặc tổ chức chia sẻ hoặc sử dụng một phần hoặc tất cả bài viết của trang web này cần ghi nguồn từ TTJB
  • Những trang web mang tính thương mại khi chia sẻ hoặc sử dụng trên 3 bài viết của trang web này cần phải gửi email và được chấp thuận trước của tác giả website.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi điều khoản sử dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này.

Back to top button
Close

Phát hiện trình chặn quảng cáo

ThuthuatJB sử dụng quảng cáo từ Google để duy trì hệ thống của chúng tôi. Nếu bạn muốn ThuthuatJB tiếp tục tồn tại hãy tắt trình chặn quảng cáo hoặc đưa https://thuthuatjb.com vào danh sánh trắng của trình chặn quảng cáo. Cảm ơn bạn!