02/11/2021

  Khai thác hạt nhân của Saar Amar tiếp tục được sử dụng thử trên iPhone XR iOS 14.6

  Với toàn bộ sự chú ý đến Fugu14 untether của Linus Henze gần đây và sự hỗ trợ của unc0ver,…
  02/11/2021

  CryptoWatch, AVPhotos, NotiSound và một số tweak nổi bật gần đây

  Các tweak jailbeeak là một phần không thể thiếu sau khi bạn jailbreak thiết bị, gần đây sự ra mắt…
  25/10/2021

  Unc0ver phát hành v7.0.0 giúp Jailbreak iOS 14.4-14.5.1 trên chip A12 trở lên dựa trên Fugu14

  Ngay sau khi công cụ Fugu14 của Linus Henze ra mắt, nhà phát triển của công cụ unc0ver là pwn20wnd…
  25/10/2021

  Công cụ jailbreak untether của Linus Henze có tên Fugu14 cho iOS 14.4 – 14.5.1 được phát hành

  Sáng sớm ngày 25/10 theo giờ Việt Nam, công cụ jailbreak Fugu14 của nhà phát triển Linus Henze được phát…
  Back to top button