24/11/2020

  BattRate, CCCounters, Fuji và một số tweak nổi bật gần đây

  Đã có rất nhiều tin tức thú vị trong cộng đồng jailbreak gần đây, từ việc checkra1n hỗ trợ cho các thiết bị…
  21/11/2020

  Checkra1n cập nhật phiên bản 0.12.1: Cải tiến Safemode, hỗ trợ HomePod,…

  Sau khi Odyssey cập nhật phiên bản mới hỗ trợ cho iOS 13.5.1-13.7 , nhóm checkra1n xuất hiện bất ngờ…
  20/11/2020

  Công cụ Jailbreak Odyssey đã cập nhật hỗ trợ iOS 13.5.1-13.7

  Nhóm Odyssey đã cập nhật công cụ jailbreak của họ tập trung vào iOS 13 của mình vào hôm 20/11, hiện công cụ đã…
  18/11/2020

  BigSnooze, iBlockX, Tenmetsu và một số tweak nổi bật gần đây

  Cộng đồng Jailbreak luôn ở trong trạng thái mong đợi khi chúng ta chờ nhóm checkra1n mở rộng hỗ trợ…
  Back to top button

  Phát hiện trình chặn quảng cáo

  ThuthuatJB sử dụng quảng cáo từ Google để duy trì hệ thống của chúng tôi. Nếu bạn muốn ThuthuatJB tiếp tục tồn tại hãy tắt trình chặn quảng cáo hoặc đưa https://thuthuatjb.com vào danh sánh trắng của trình chặn quảng cáo. Cảm ơn bạn!