18/02/2022

  Nguồn Packix sắp tới sẽ dừng hoạt động, hãy chuyển qua Havoc Repo

  Nếu bạn đã jailbreak iPhone hoặc iPad trong 5 năm qua, thì ít nhất bạn cũng sẽ biết rõ về…
  01/01/2022

  Unc0ver đã có phiên bản v8 với hỗ trợ iOS 14.6-14.8 cho các thiết bị A12 và A13

  Nhà phát triển Pwn20wnd của nhóm un0ver đã khiến tất cả chúng ta ngạc nhiên gần đây với bản phát hành cập nhật của…
  02/11/2021

  Khai thác hạt nhân của Saar Amar tiếp tục được sử dụng thử trên iPhone XR iOS 14.6

  Với toàn bộ sự chú ý đến Fugu14 untether của Linus Henze gần đây và sự hỗ trợ của unc0ver,…
  02/11/2021

  CryptoWatch, AVPhotos, NotiSound và một số tweak nổi bật gần đây

  Các tweak jailbeeak là một phần không thể thiếu sau khi bạn jailbreak thiết bị, gần đây sự ra mắt…
  Back to top button